شرایط ثبت نام مدرسه اربعین 99


دانلود فرم تعهد نامه

توجه: اگر در سفرهای قبلی کاروان حضور داشته اید، کد ملی خود را وارد نموده و روی دکمه "قبلا ثبت نام کرده ام" کلیک کنید. اگر خیر، روی دکمه "ثبت نام جدید" کلیک کنید.