همپای قافله     تعداد واریز وجه: 82     جمع مبالغ واریز شده: 29820000   تومان

این قسمت جهت مشارکت شما در اعزام زائرین عاشق و اصحاب آخرالزمانی سیدالشهداء(ع) که با توجه به بضاعت مالی تا کنون توفیق زیارت نداشتند فراهم شده است.
هر مبلغی را که میخواهید، برای مهیا نمودن سفر کربلای این عزیزان وارد نموده و روی گزینه پرداخت آنلاین کلیک کنید.