نذر قربانی نیمه شعبان

  • ارسال شده توسط ادمین
  • در تاریخ 1399/01/19
نذر قربانی نیمه شعبان

هیئت انصارالقائم (عج در نظر دارد به مناسبت جشن بزرگ نیمه ی شعبان 

به نیت سلامتی وتعجیل در امر فرج و همچنین سلامتی بیماران ،اقدام به جمع اوری نذورات حهت قربانی و پخش آن بین نیازمندان  کند

درصورت تمایل به مشارکت در این طرح میتوانید مبالغ مورد نظر خود را به کارت زیر واریز نمایید 

6273-8110-8872-2446       به نام :عباس صدوقی

برای هر قربانی خدودا مبلغ 2/300/000 الی 2/500/000 هزار تومان هزینه می شود و هر قربانی بین حدودا 25 خانوار توزیع می گردد

لازم به ذکر است تهیه و تدارک بسته های گوشت با رعایت کامل نکات بهداشتی انجام می شود