السّابقون السّابقون

  • 7
  • ارسال شده توسط ایرج تیموری
  • در تاریخ 1399/01/01
  • تعداد بازدید: 433

🌸 اونا سینه سپر کردن و ما سینه زدیم آقا 🌸 اومدیم کربلای تو ولی دیر اومدیم آقا 🌸 چی میشد که بشم رو بوم تو یه کفتر جلدی 🌸 که مثل رسول ترک دم مرگ بگم آقام گلدی 🌸 به فدای سعید و عابس و حرّ و بریر آقا 🌸 به فدای زهیری که شد عاقبت به خیر آقا