جز راه حسین نیست راهی به خدا - الرحیل الرحیل

  • 1
  • ارسال شده توسط ایرج تیموری
  • در تاریخ 1398/05/19
  • تعداد بازدید: 643

دلبسته عشق، بسته دنیا نیست زندگی ختم به شهادت نشود زیبا نیست