آغازعملیات ثبت نام قافله بزرگ و حماسی پیاده روی اربعین انصارالقائم (عج)

  • ارسال شده توسط ادمین
  • در تاریخ 1398/5/31
آغازعملیات ثبت نام قافله بزرگ و حماسی پیاده روی اربعین انصارالقائم (عج)

به حول و قوه الهی ثبت نام قافله اربعین انصارالقائم(عج) در سال 1398همزمان با ورود به محرم الحرام  در تاریخ .10/06/98 آغاز میگردد و اولویت با تکمیل مدارک و واریز وجه بر اساس شرایط اعلامی و ظرفیت های اعلام شده میباشد