راز قدم ها

راز قدم ها
تو می دانی چه رازی در این قدم ها نهفته است؟ همین قدم ها که خستگی ناپذیر به یک سو در حرکتند پیر و جوان، کودک و نوجوان، زن و مرد! چه کهربای قدرتمندی ست که همه را به سوی خود می کشاند؟! نه! غلط گفتم! کهربا نیست، دلرباست! دلها را به سوی خود می کشد! و در این مسیر، تو هیچ چیز نمی بینی، اِلا زیبایی! اِلا عشق! ما رایت الا جمیلا! عده ای نیامدند و شلوغی را بهانه کردند ما آمدیم که در شلوغی محشر دستگیرمان باشی! یا شافع امت رسول(ص)!