سینِ هفتم


*یا مقلب القلوب والابصار* هفتمین "سین" این سفره شمائی سردارِ عزیز شما که با رفتنت حقیقت انقلابِ قلب و بصر را برایمان رقم زدی ، دستمان را گرفتی و "کنار هم" زیر یک پرچم گرد آوردی که بگوئی قلب فقط جای خداست و دیده را فایده آن است که دلبر بیند. *یا مدبر الیل و النهار* شب ها آرام سر بر بالین میگذاشتیم ! بی دغدغه و بدون اینکه شریکِ دردی از دردهای مولایمان باشیم ، به فکر تدبیرِ معاش بودیم و غافل از توشه ی آخرت! تو به ما نشان دادی که "دائم در جهاد بودن" یعنی چه ... فی الیل و النهار بدنبالِ معشوق دویدن و شب و روز ، جز او را طلب نکردن یعنی چه. *یا محول الحول والاحوال* احوالِ مان هم تعریفی نداشت سردار! داشتیم در سرمستی دوری از خدا ، یک روز را هر روز تکرار میکردیم ، تو ما را از رِخوت زندگی روزمره بیرون کشیدی و یادمان آوردی که زندگی باید "معنا" داشته باشد. امسال ، *حَوِّل حالَنا الی احسن الحال* برایم معنای بزرگتری دارد ! چون در ذهنم برایش مصداق یافته ام و آن شما هستی سردار... امسال با این توجه دعای سال تحویل را بخوانیم: یا مقلب القلوب والابصار ، قلب و چشم ما برای توست ، آنقدر قلبمان را سرشار از خودت کن که جز تو به چشممان نیاید. یا مدبر الیل والنهار ، شب و روز ما را عرصه جهادمان قرار بده و مپسند که ثانیه ای نفس بکشیم که رضای تو در آن نباشد. یا محول الحول و الاحوال ، حَوِّل حالَنا الی احسن الحال ، آن بهترین حالی را برایمان رقم بزن که تو دوست داری ما را در آن حال ببینی ...❤️ #سلیمانی #سین_هفتم #نصر_من_الله_و_فتح_قریب