امضا کن محرمو ببینم، از الان تو فکر اربعینم ... علی یا علی یا مولا

ارسال شده توسط ایرج تیموری


3      1399/02/26    1    347

ای سلطان نجف من محتاج دعاتم با قلبم شب قدری تو ایوون طلاتم با دستت نوشته شد تقدیرم آخر کنج حرمت می میرم آی دنیا بدون علی آقامه ...

ادامه مطلب

السّابقون السّابقون

ارسال شده توسط ایرج تیموری


7      1399/01/01    3    432

🌸 اونا سینه سپر کردن و ما سینه زدیم آقا 🌸 اومدیم کربلای تو ولی دیر اومدیم آقا 🌸 چی میشد که بشم رو بوم تو یه کفتر جلدی 🌸 که مثل رسول ترک دم مرگ بگم آقام گلدی 🌸 به فدای سعید و عابس و حرّ و بریر آقا 🌸 به فدای زهیری که شد عاقبت به خیر آقا

ادامه مطلب

نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/12/26    0    393

#دلتنگ_دو_سه_خط_روضه_کنار_رفقای_امام_حسینی_هیات

ادامه مطلب

نحن جنودک بقیة الله

ارسال شده توسط ایرج تیموری


4      1398/07/24    0    1986

ادامه مطلب

منم و هوای تو

ارسال شده توسط ایرج تیموری


2      1398/06/08    0    464

ادامه مطلب

قدم قدم پا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا

ارسال شده توسط ایرج تیموری


2      1398/06/08    0    549

... ستون ستون منم میام تا برسم به موکب امام رضا ...

ادامه مطلب

السلام علی من دفنه اهل القری

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/05/31    0    1673

ای صید سینه شکسته رو سینت قاتل نشسته میگی رو به آسمونا لبیک اللهم لبیک

ادامه مطلب

جز راه حسین نیست راهی به خدا - الرحیل الرحیل

ارسال شده توسط ایرج تیموری


1      1398/05/19    0    610

دلبسته عشق، بسته دنیا نیست زندگی ختم به شهادت نشود زیبا نیست

ادامه مطلب